GRY

Orkiestra Gozdowo

HISTORIA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ OSP W GOZDOWIE


Początki Orkiestry Dętej w Gozdowie, sięgają roku 1993. W styczniu tegoż roku, powstał z inicjatywy p. Teodora Wiśniewskiego - Społeczny Komitet Organizacyjny Orkiestry Dętej w Gozdowie. W skład Komitetu wchodzili: 
- Stanisław Żórawski, 
- Bożena Pawłowska, 
- Robert Pytelewski, 
- Tomasz Smoliński, 
- Kazimierz Dobies, 
- Tadeusz Dobies, 
- Zdzisław Chrzanowski, 
- Czesław Mirecki, 
- Krzysztof Sobczak. 
Młodziutka orkiestra zadebiutowała 5 maja 1993 r. na Gminnym Zjeździe Delegatów Związków Kół Rolniczych w Gozdowie a następnie 9 maja w Kościele na Mszy św. z okazji Dnia Strażaka. Pierwszy występ przed szerszą publicznością odbył się 20 czerwca tegoż roku, na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sierpcu, gdzie była najmłodszą występującą orkiestrą. W skład orkiestry wchodziło 15 osób. Funkcję kapelmistrza pełnił Sławomir Żórawski. Nieodpłatnych lekcji najmłodszym członkom orkiestry udzielał emerytowany nauczyciel, p. Stanisław Żórawski. Próby i nauka gry odbywały się w pomieszczeniu przy kotłowni w Urzędzie Gminy w Gozdowie. Instrumenty dla orkiestry przekazała OSP Kurowo. Opiekunem orkiestry był p. Teodor Wiśniewski. 
25 lipca 1993 r. Społeczny Komitet Organizacyjny Orkiestry Dętej w Gozdowie, postanowił utworzyć konto w Banku Spółdzielczym w Gozdowie. 
W 1995 roku Orkiestra otrzymała pomieszczenie w budynku OSP Gozdowo. 15 marca 1994 r. Społeczny Komitet Organizacyjny Orkiestry Dętej w Gozdowie ustalił, że orkiestra oficjalnie przechodzi pod patronat OSP Gozdowo. 
15 maja 1994 r. orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Płocku. Otrzymała tam wyróżnienie oraz Puchar "Tygodnika Płockiego". 1 grudnia 1994 r. na posiedzeniu Społecznego Komitetu , opiekę nad orkiestrą przejął p. Stanisław Jarczewski. 
24 stycznia 1996 r. decyzją Społecznego Komitetu na funkcję opiekuna orkiestry został powołany p. Mieczysław Cendlewski, który pełni ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 
W roku 1996, Orkiestra brała udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Zawidzu, gdzie zdobyła wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 24 listopada tegoż roku Orkiestra otrzymała wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Płocku. Nagroda została przeznaczona na zakup trąbki. W skład orkiestry wchodzą 24 osoby, których średnia wieki nie przekracza 19 lat. 
W maju 1997 r. Orkiestra uczestniczyła w dwóch ważnych imprezach, pierwszą z nich były Uroczystości z ok. 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gozdowie, drugą był Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Łącku. Orkiestra zdobyła tam wyróżnienie jury oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. W sierpniu 1997 r. Orkiestra zaprezentowała również swój dorobek artystyczny na Dożynkach Gminno-Parafialnych, gdzie wystąpiła przed zespołem "DZIECI PŁOCKA". Dla ziałalności orkiestry ważnym wydarzeniem było otrzymanie pomieszczenia dostosowanego do prób, z zapleczem socjalnym. 
W roku 1998, orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Drobinie, gdzie za swój występ otrzymała wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej - ustnika do trąbki. Znaczącą imprezą roku 1998 była 5 rocznica powstania Orkiestry Dętej przy OSP Gozdowo. Na uroczystościach rocznicowych orkiestra przedstawiła program artystyczny w postaci koncertu. Dla najbardziej zasłużonych były odznaczenia i podziękowania. Orkiestra liczyła 24 członków. Rok 2000 przyniósł wiele ważnych wydarzeń w życiu orkiestry. W maju odbył się Festiwal Orkiestr Dętych w Sierpcu z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu, orkiestra przedstawiła tam program artystyczny wśród innych orkiestr z całego powiatu sierpeckiego i nie tylko. Rok 2000, to także remont pomieszczeń, gdzie odbywały się próby. Zostały one przebudowane i powiększone. Jednak najważniejszym wydarzeniem dla Orkiestry i jej dalszej działalności była zmiana na stanowisku kapelmistrza. Z funkcji tej zrezygnował, pełniący ją od powstania orkiestry w roku 1993, 
Sławomir Żórawski. Od września kapelmistrzem został p. Edward Wielgócki. Orkiestra liczyła wówczas 18 osób. Przeprowadzono nabór wśród młodzieży, z którego do stałego składu dołączyło 16 osób. Było to głównie zasługą zaangażowania i ciężkiej systematycznej pracy kapelmistrza. W powiększonym składzie i pod batutą Edwarda Wielgóckiego, orkiestra zadebiutowała podczas Świąt Bożegonarodzenia.Wraz ze zmiana kapelmistrza diametralnie zmienił się repertuar oraz poziom muzyczny i artystyczny orkiestry. 
W roku 2001 orkiestra w dalszym ciągu pracowała nad powiększaniem repertuaru i rozwijaniem muzycznych umiejętności. Jej występy uświetniały wiele gminnych i powiatowych uroczystości, w sumie orkiestra zaprezentowała się 19 razy, między innymi na Gminnym Turnieju Piłki Nożnej oraz Gminnych Dożynkach. W pomieszczeniach orkiestry zostało zamontowane ogrzewanie gazowe, co umożliwiło odbywanie tam prób w okresie zimowym. W roku 2002 Orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Płocku. Wysoki poziom artystyczny występu, został bardzo przychylnie odebrany przez jury i publiczność. Systematyczna praca Orkiestry zaowocowała większą ilością występów, odnotowano 24 prezentacje, z których podkreślić należy koncert na uroczystości otwarcia Hali Sportowej. Od 2005 roku, aby dodać blasku orkiestrze utworzono grupę taneczną Mazoretek, którą prowadzi Pani mgr Agnieszka Olszewska. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo, stała się wizytówką gminy, stało się dobrym obyczajem, aby uczestniczyła we wszystkich większych uroczystościach gminnych, ale i nie tylko. Jej rangę zwiększa fakt, iż już od kilku lat jest zapraszana do zaprzyjaźnionych parafii, gdzie swą grą uświetnia uroczystości kościelne, np. w sierpeckim klasztorze.Orkiestra stała się zespołem występującym na scenach różnych miast kraju.

Ofiarodawcy i darczyńcy: 
Orkiestra od początku swego istnienia, spotkała na swej drodze ludzi wielkiego serca, którzy poprzez wsparcie bądź to finansowe, czy też rzeczowe, przyczynili się do jej rozwoju. Osób i instytucji wspierających było i jest wiele, którym należą się gorące słowa podziękowania. A oto darczyńcy: 
. OSM Sierpc p. Zbigniew Charzyński, 
. Bank Spółdzielczy w Gozdowie 
. Gminny Zarząd OSP w Gozdowie 
. Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Gozdowie 
. Samorządy Mieszkańców Wiosek Gminy Gozdowo, 
. GS "Samopomoc Chłopska" Gozdowo 
. Mazowiecki Związek Chórów i Orkiestr w Warszawie 
. Państwowa Straż Pożarna w Płocku 
. Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku 
. Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Peklimar" z Umienina 
Szczególne podziękowania za pomoc finansową i zaangażowanie - dla wójta, przewodniczącego i całej Rady Gminy Gozdowo. Zarząd gminny, zarząd OSP w Gozdowie oraz społeczeństwo gminy Gozdowo tworzą przyjazny klimat do pracy, która odpowiednio zorganizowana może stać się ważnym elementem działalności wychowawczej.